ردیاب H S P 920

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 1
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11413
سنسور حرکت دارد
فایل ها نقشه نصب همراه با رله